TOPBAN 400 EC

Bahan Aktif : Klorpirifos 400 g/l

Insektisida racun kontak dan lambung berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan untuk mengendalikan hama ulat grayak Spodoptera litura pada tanaman cabai.

Tonton Video di Youtube

Share :